monopol.

070407.jpg
jag spelar brallan av samtliga inblandade. svårt att misslyckas med gator som dessa.