tidningsskörd

070108.jpg
ungefär det enda bra med den här dagen.