ros.

070601.jpg
på väg till skolan för att hämta uppsatser att opponera på.