ros.

070713.jpg
en utbrytarros på väg från jobbet.