puh.

070115.jpg
c-uppsatsen är färdig. ventilerad och allmänt ur världen. blommorna är dock inte mina.