fontän.

070906.jpg
jättekonstig fontän mitt i uppdämningen i ån, aldrig sett den tidigare! efter ett tag slocknade den dock.