pennor.

071102.jpg
den lilla överraskningsgästen fick tuschpennor att underhålla sig med.