curling.

071117.jpg
poängstenen i boet är MIN!!! / oskar spräcker byxor.