stickmarkörer.

071209.jpg
får pärlfnatt och gör massa, massa stickmarkörer. det här är två av dem.