stick stick.

080209a.jpg
ann stickar. jag tittar på. frustrerande indeed.

080209b.jpg
hon har swappat till sig en fin stick-väska också.